ՏԱՐԱԾԵՔ․ Օրենքն ԱՅՍՕՐՎԱՆԻՑ գործելու Է․ Անահիտ Ավանեսյանի ՆՈՐ որոշումը

ՀՀ առո ղջապահության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում, մասնավորապես, նշված է. «Հաշվի առնելով այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին շրջանում դիտվում է կորոն ավի րուսային հի վանդության առաջնային հի վանդացության նվազում, սահմանափակող միջոցառումները մեղմացնելու նպատակով՝

Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, Ամենայն հայոց կաթողիկոսի, վարչապետի, Ազգային ժողովի նախագահի, Սահմանադրական դատարանի նախագահի, Բարձրագույն դա տական խորհրդի նախագահի գլխավորությամբ անցկացվող արարողակարգային միջոցառումների ժամանակ ելույթ և ուղերձ ունեցողների և միջոցառման անմիջական մասնակիցների (բացառությամբ` լրագրողների և սպասարկող անձնակազմի), անձնական ավտոտրանսպորտային միջոցներով երթևեկողների

(բացի ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնելիս), հեռուստահաղորդումների հեռարձակման ժամանակ սուրդոթարգմանություն իրականացնողների, լսողության և խոսքի տարբեր աստիճանի խանգ արումներ ունեցողների (որոնք շրթունքների շարժումներին հետևելով են ընկալում խոսքը) և նրանց հետ աշխատողների, ծխելու, խմելու և սնվելու ժամանակ, առո ղջապահության նախարարի կողմից հաստատված սան իտարական կանոններով սահմանված այլ դեպքերի,

հեռուստահաղորդավարների` հեռուստահաղորդումների և հեռուստածրագրերի հեռարձակման ժամանակ հեռուստատեսային տաղավարում միայնակ գտնվելիս, հո գեկան խ անգարումներ և վարքի խան գարումներ ունեցող անձանց, կոգ նիտիվ խան գարումներ ունեցող անձանց, դեմքի վնա սվածք ունեցող կամ բերանի շրջանում դիմածնոտային միջամտության ենթարկված անձանց»։

Оставьте комментарий