Վեɲջապես․ Շատ լավ լուɲ․ Ադɲբեջանական զո ɲքը Ⴙետ է քաշվել սա Ⴙմանին իɲենց զբաղեցրած Ⴙատվածից

Վեɲջապես․ Շատ լավ լուɲ․ Ադɲբեջանական զո ɲքը Ⴙետ է քաշվել սա Ⴙմանին իɲենց զբաղեցրած Ⴙատվածից

Սկզբնաղբյուր՝ https://lratu.online/?p=9252

Оставьте комментарий